מאמרים

במהלך 2019 ביצענו השקעות רבות ברשת SPIDER NET שלנו. רכשנו 40 מקלטים חדשים, 30 אנטנות חדשות, הוספנו רישיונות, החלפנו שרתים, ופיצלנו את העבודה ל3 שרתים כדי ליצור חלוקת עומס, וכל זאת במט...

31/12/2019

בימים אלה של סיכום שנה אנו מגבשים את החזון שלנו להמשך הדרך ולעשור החדש. אנו מחשבים את צעדינו מתוך גישה שעלינו למצוא פתרונות יצירתיים ויעילים לדרישות השוק, מהלך שהתחלנו כבר בשנה החולפת...

שנת 2019 הייתה שנת שיא בפעילות החברה. בימים אלה של סוף השנה אנו עורכים בחברה סיכום של הפעילויות, המגמות, והתחומים החדשים בהם אנו עוסקים, ומגבשים את החזון שלנו להמשך הדרך ולעשור החדש ש...