תוכנות

Leica_Cyclone_KV_PIC_2360x714.jpg

תוכנות לדיסטומטים ו- GPS

Viva icon logo 0315.jpg_c656429a1O.png
בשפ.png

תוכנות לסורקי לייזר

Leica Infinity icon logo 1015.jpg_c690267a1O.jpg
REFERENCE_JetStream Family.png_c734314a1O.png
REFERENCE_TruView Family.png_c723834a1O.png
REFERENCE_CloudWorx Family.png_c723642a1O.png

תוכנות למיפוי בעזרת רחפנים

REFERENCE_Cyclone Family.png_c723700a1O.png
AGISOFT.png

אפליקציה למדי טווח

app-disto-floor-plan.png