• בני אלי אטקס מכשירי מדידה והנדסה

דור חדש של דיסטומטים ידניים – Leica FlexLine