• בני אלי אטקס מכשירי מדידה והנדסה

שיפור הבטיחות במבנים תעשייתיים באמצעות סריקת מציאות תלת ממדית