top of page
Under Construction

מוצרים

Prexiso P2LC15G

Prexiso P2LC15G

מאזנת לייזר ירוקה עם צלב ונקודות המקרינה קוים אופקיים ואנכיים, יחד או בנפרד, ונקודות אנך.

מפלסת את עצמה ומתריעה כשאינה מאוזנת. תושבת מגנטית מאפשרת להצמדת המאזנת לגופי ברזל/ניצבים של גבס, כמו כן ניתנת להרכבה על חצובה.

קרן ירוקה הנראית היטב באור. בעלת מצב ידני להקרנת הקווים בזוויות שונות.

 

מפרט טכני:

o          דיוק פילוס: 0.4 ± מ"מ.

o          טווח: עד ל-25 מטר, 50 מטר עם גלאי

o          סוג לייזר: רמה 2 (ירוק)

o          טמפרטורת עבודה: 0 עד 40+

o          סוללות: 3X 1.5 alkaline AA

חזור >

מוצרים דומים