top of page
Under Construction

מוצרים

Leica Sprinter 150M/250M

Leica Sprinter 150M/250M

מאזנת דיגיטלית בעלת ביצועים גבוהים ביותר וזכרון מובנה.

מאזנת המשפרת את זרימת העבודה ומגבירה את יעילות העבודה. כל המדידות מאוחסנות בסדר המתאים למשתמש וניתנות להורדה למחשב האישי.

המאזנת מכסה כמעט את כל יישומי הבנייה כגון חיתוך ומילוי, פילוס קו ומדידות מרחק.

 

יתרונות:

  • מדידה דיגיטלית ללא טעויות אנוש בקריאה או בכתיבת התוצאה. כוון, מקד וקרא.

  • מדידה מהירה ויעילה, קריאת הגובה מתבצעת ומוקלטת תוך 3 שניות.

  • מנגנון התראה אלקטרוני מונע קריאה בזמן שהמכשיר לא מפולס.

  • עין אלקטרונית לקריאת הגובה או הפרש הגובה על הלטה.

  • תצוגה מידית של התוצאות על גבי המסך.

  • המאזנת המתקדמת יודעת לחשב את הפרש הגובה בין הנקודות.

  • גובה הדלתא מחושב תמיד ומוצג בבירור.

 

  • לחצו כאן

חזור >

מוצרים דומים