top of page
Under Construction

מוצרים

Leica LS10 & LS15

Leica LS10 & LS15

Leica LS10 & LS15 הינן מאזנות דיגיטליות שמקלות על כל משימת פילוס תובענית בכל אתר עבודה. פונקציות אוטומטיות מהמובילות בתעשייה עם דיוק של 0.2 מ"מ .

החל מפוקוס אוטומטי למסך מגע ולפריסה ברורה, כל תהליך המדידה נעשה יעיל יותר עם המאזנת הדיגיטלית LS10 ו LS15. טעויות פילוס נפוצות, כמו שגיאות קריאה או העתקה מוטעית, הן דאגות של העבר.

המאזנות הדיגיטליות LS10 ו LS15 מספקות את התוצאות המהימנות ביותר מזרימה קווית מובנת מיידית והדמיה חזותית בצבעים, הנתונים מועברים בקלות למשרד, Leica Infinity מעבד את התוצאות ללא טרחה במשרד.

 

 

  • לחצו כאן

חזור >

מוצרים דומים