• בני אלי אטקס מכשירי מדידה והנדסה

הגברת יעילות המדידה באמצעות Leica Captivate והדמיית מציאות