top of page
Abstract Lines

המשך קריאה

APACHE 4

סירת מדידה בטימטרית, הידרוגרפית אוטונומית


בקרת ניווט מתקדמת כלי שיט המתאים עצמו למצב זרימת המים ומשמר שיוט בקו ישר

מי נהר זורמים או מי אגם שקט או מדידה במאגרי נוזלים שונים, בכל מצב, האפאצ'י4 תדע לנווט בקו ישר ו"תתקן" עצמית את השיוט כדי לשמר את המסלול שנקבע מראשהתאמה מלאה לחיישני המדידה הנפוצים אפשרויות תוספות רבות. כלי שיט הנושא עד 30 ק"ג מטען


פיר הגישה המרכזי מספק התאמה עבור רוב חיישני האקו-סאונדר/מדידה בתימטרית הקיימים בשוק בצורה חלקה ונוחה. ה-APACHE 4 מתאימה במיוחד להידרולוגים המשתמשים בחיישני אקו-סאונדר כגון M9, RTDP 1200, RiverPro ו-RiverRay וזקוקים לפתרון מדידה בתימטרית נייד ובמחיר סביר. הסירה לא רק נושאת את החיישן אלא גם מספקת נתוני מיקום, כיוון, כוח ומצב רשת ה-4G.חיישן סינגל אקו סאונדר מובנה מרחיב את יכולות המדידה הבתימטרית האקו סאונדר המובנה מסייע לאמת את הדיוק של החיישנים הנוספים המותקנים ואף להזין נתונים ישירות לתוכנת המדידה. כדי לפצות על חוסר זמינות של החיישנים הנוספים ובמקביל לספק ולאמת נתוני עומק, זרימה ומהירות.


מיקום וניווט חכם ניווט נטול הפרעות בעזרת שילוב GNSS+IMU סירת המדידה אפאצ'י4 מספקת מיקום מדויק לאקו-סאונדר. חיישן ה IMU המובנה מבטיח זמינות GPS גם במקרה אובדן אות GNSS זמני. מערכת הרדאר למניעת מכשולים ושידור וידאו חי מבטיחים מדידה בטוחה במקרה של אובדן ראות או תנאי סביבה קשים. הסירה אוטונומית לחלוטין ומופעלת בבטחה מהמזח/חוף.
Comments


חזור >
bottom of page