top of page
Abstract Lines

המשך קריאה

3 דרכים לדעת שמד הלחות אינו מדוייק

מודדים הלחות של חברת Protimeter ידועים באיכותם ואמינותם אך לפעמים, לא משנה כמה טיפלנו במכשיר, הדיוק של המכשיר עשוי לזייף ולהפיק תוצאות שגויות. כמו כל כלי מדידה אחר, מדי לחות מקצועיים (אם כי, לעיתים רחוקות) יכולים ליפול קורבן לבעיות המשפיעות על יכולתם לבצע קריאות מדויקות.

דיוק של מד לחות הוא קריטי לאיתור רטיבות ולכן אי דיוקים קטנים במדידות יכולים להשפיע רבות על התוצאות הסופיות של בדיקה.

הכרת הסימנים לבעיות דיוק של מדי לחות בחומר ומדי לחות באוויר עוזרת להבטיח מדידה מדויקת ונכונה.

כאשר מדידות המד מוטלות בספק, ישנן שלוש דרכים בטוחות לדעת שהמכשיר אינו מבצע מדידות מדויקות:

1. בדיקות של אותו החומר אינן עקביות: אימות המדידה על ידי מדידות חוזרות באותו החומר היא האינדיקציה לכך שהתוצאות אכן נכונות. כאשר מד הלחות פועל כמו שצריך, מדידות רמת הלוחת שנלקחו מאותו החומר יהיו כמעט ללא שינוי.

2. מדידות שנלקחו על ידי מדי לחות אחרים שונות באופן דרסטי: מדידות רמת הלוח צריכות להשתנות נומינלית בין מדי הלחות השונים ללא קשר ליצרן. מדידות צריכות להיות באותו הטווח כאשר מד הלחות שלך מראה תוצאות שונות ואינו תואם למדים אחרים הוא אינו מדויק.

3. פגיעה פיזית במד עצמו: אחד הסימנים הברורים ביותר לכך שהמד שלך נותן מדידות לא מדויקות הוא באמצעות בדיקה מהירה לאיתור נזק. אם המד ספג מכה קשה מספיק כדי לגרום לנזק גלוי - כמו סדקים או שברים - או שאתם יכולים לשמוע חלקים מסתובבים בתוך המכשיר, סיכוי סביר שהמדידות שלו אינן אמינות.גורמים סביבתיים הגורמים לאי דיוקים בקריאת מד

לרוב גורמים סביבתיים יהיו בעלי השפעה רבה יותר למדידה פחות מדוייקת מאשר המד עצמו, בין גורמים אלו אנו יכולים למצוא:

מלחים – בסביבה קרובה לים לדוגמא נמצא מלח על ריצוף בטון או לאורך קירות שבהם הלחות פחתה. מלח הוא בעייתי לביצוע מדידות לחות עם מד בחומר משתי סיבות:

· המלח מגביר את החזקת המים בתוך החומר

· הוא משפיע על מוליכות המים

בשני המקרים, מלח משפיע על יכולת מד לחות בחומר לבצע קריאה מדויקת.

מתכות - בבנייה המודרנית, מבנים עשויים באמצעות מגוון רחב של חומרים, כאשר מתכת היא אחת השולטות ביותר. בין אם זה ברגים, מסמרים, צינורות, חוטים או קורות תמיכה, מתכות יכולות לתת קריאות שגויות/חיוביות עבור מדי לחות באוויר ובחומר.

עבור מדי לחות באוויר, מגע ישיר עם מתכת יתן מדידה שהחומר רטוב. מתכת גם מפריעה ליכולת לאתר את נוכחות הלחות, וגם נותנת קריאות חיוביות שגויות.

טמפרטורת החומר – מדי לחות בחומר מודדים לחות באמצעות מוליכות חשמלית והתנגדות.

כאשר חומר, כמו עץ, חם יותר מטמפרטורות הסביבה סביבו, מוליכות החשמל עולה, כלומר המונה מודד ערך לחות גבוה יותר. ההיפך נכון לטמפרטורות קרות יותר.


פתרון תקלות במדי לחות

אין דבר מתסכל יותר מלהיות בעיצומה של בדיקת רטיבות והמד שלך לא עובד כמו שהוא אמור לעבוד. הדרך הטובה ביותר להימנע מלהיתפס עם מד לא מדויק היא להיות פרואקטיבי. לפני שניגשים לעבודה, כמה בדיקות פשוטות יכולות להצביע על מצב הפונקציונליות של המד.

עליכם לבדוק ש:

· קחו מדידות על חומר יבש כדי לקבוע קו התחלה (בייסליין) למדידה

· קחו מדידות של הלחות והטמפרטורה כדי להבין את תנאי הסביבה בה אתם עובדים

· בדקו חומרים עם תכולת לחות ידועה והשוו מדידות

· בדקו נזקים פיזיים ואת מצב הסוללה של המונה


מדי הלחות של Protimeter קלים לשימוש ועוזרים לאתר לחות במהירות. תחזוקה ושמירה נכונה של מד הלחות מבטיחה לכם עבודה מדוייקת ואבחון נכון של מצב הלחות במבנים הנבדקים.


Comments


חזור >
bottom of page