top of page
Abstract Lines

המשך קריאה

monCalc – פתרונות ניטור

שיתוף פעולה חדש שלנו עם בית התוכנה הספרדי monCalc המציע חבילת תוכנה ושירותים לחישוב והתאמת נתונים טופוגרפיים, ניטור מכשירים וניתוח התוצאות.

מציע שליטה מלאה בכל התהליכים, האפשרויות והפרמטרים המאפשרים תצורת שלבי חישוב וניטור מכשירים.

מספק גישה ישירה לכל המידע ומסך תצוגה מהיר ומותאם אישית.

monCalc היא חבילת תוכנה מודולרית המציעה את הטכנולוגיה המתאימה ביותר עבורך- פתרון מקיף וחסכוני.

כולל מדידה מדוייקת,

ניהול רשת מדידות,

מעקב וניתוח תוצאות הניטור –

כל זאת בדגש על דיוק גבוה, מהימנות, וחיסכון משמעותי בעלויות לעומת פתרונות ניטור אחרים.

  • שליטה כוללת - בנתונים וברשת

  • ללא שגיאות – מבטיח איתור וגילוי שגיאות בטווח המקובל

  • דיוק מרבי – מייעל ומשפר את דיוק התוצאה

  • אמינות גבוהה – רשת אמינה המאפשרת החלטות בטוחות

  • שרותי מוניטור – כלי מעקב, תקשורת, מאגרי מידע

  • גמישות - Several data and brands support

  • ניתוח ותצוגה – גרפים בהתאמה אישית

  • תקשורת – שיתוף חומרים מהפרויקט שלך באופן זריז ויעיל

חבילת התוכנה המודולרית כוללת חמישה פתרונות ניטור לבחירתך בהתאם לצורך :

**כל המודולים כוללים תחזוקה ותמיכה טכנית. אופציה להתקנת התוכנה, הפעלה והדרכה. קיימים גם שירותי תכנות מותאמים נוספים, בקרת איכות וייעוץ.

  1. רישיון הבסיס monCalc10 Adjustment –

(רישיון זה נדרש לך באופן חד פעמי)

- מאפשר לקרוא מידע ממכשירי טוטאל סטיישן, מאזנות דיגיטליות ומערכות GNSS.

- ניתן לייבא וקטורים מחושבים של GPS ולתאם אותם עם תצפיות שנעשו בדיסטומט ובמאזנת.

- התוכנה כוללת תיאום של עבודות איזון מדוייק, תיאום של תצפיות ניטור בטוטאל סטיישן הנעשות בשיטה ידנית.

- התוכנה כוללת קבלת ערכי ייחוס לנקודות המשמשות לרפרנס עבור תחנות הניטור.

- התוכנה כוללת חישוב וחישוב חוזר של קבצי הניטור הנאספים בצורה אוטומטית ב-ATS.

2. רישיון לתיבת תקשורת בשדה monCalc20 Measure –

(רישיון זה נדרש לכל תיבת תקשורת (COMBOX) אשר מותקנת בשדה)

- תוכנת שליטה בשרת שדה המתפעלת איסוף קריאות מטוטאל סטיישן.

- מאפשרת לקרוא מידע ישירות מסנסורים גיאוטכניים.

- מאפשרת חיבור של עד 4 מכשירי ATS לשרת בודד בו זמנית.

3. שירות שנתי פר פרוייקט monCalc30 SERVICE -

- מודול שירות ניטור הכולל שירותי שרת המתחבר את כל מכשירי הניטור בפרויקט ומבצע תיאום ממס רב של מקורות.

- אוסף אוטומטי את המידע שנאסף ממספר מכשירי טוטאל סטיישן במקביל וכן מס תחנות מטאורולוגיות ושאר הציוד הגיאוטכני המחובר.

- מאפשר בחינה של דוחות הניטור, מודיע על שגיאות במדידה מודיע על שגיאות בתיאום ומבצע עדכון לנתונים הנומינליים.

- נותן הודעות סטטוס של הציוד המותקן בפרויקט מודיע על שגיאות בתקשורת ומאפשר התממשקות גם למידע הגיאוטכני.

4. רישיון לתוכנת אנליזה וריכוז הצגת נתוני הניטור monCalc 40 ANALYZER -

- תוכנה להצגה כללית של נתוני מערכת ניטור מאפשרת ריכוז מידע וניתוחו כולל תצוגה סטטיסטית.

- לרבות ריבוי מסכים הצגת אזורים שונים מיועדת למרכז שליטה ובקרה לפרויקט ניטור.

- ייצור דוחות משולבים ע"י התכנה כולל תצוגה גרפית.

5. שירות שנתי פר פרוייקט monCalc50 VIEWER -

- שירות ענן המאפשר צפייה לפי הרשאות משתמש המחובר דרך האינטרנט.

- מאפשר הפצה לבעלי עניין מורשים בפרויקט.

חזור >
bottom of page