top of page
Abstract Lines

המשך קריאה

ניטור דינמי של פרויקט רכבת Botlek בהולנד ע"י חברת Senceive

ניטור דינמי של פרויקט רכבת Botlek בהולנד

לקוח: IV INFRA

האתגר


מנהרת הרכבת Botlek בהולנד הינה הראשונה מסוגה אשר בוצעה ע"י TBM (בדומה למנהרות רכבת בקו החדש לירושלים ובפרוייקט הרכבת הקלה בתל אביב).

המנהרה עוברת תחת נהר Oude Maas ובסמיכות לגשר Botlek הקיים. התשתית העילית של רשת קוי A באזור Botlek שודרגה והמנהרה הייתה חשופה לשינויים בלחצי קרקע ודפורמציות שחייבו ניטור המנהרה במהלך ביצוע העבודות.

נדרשה מערכת ניטור שתחל את פעולתה באמצע 2017. נדרשה מערכת קלה ליישום, מדויקת, סמויה, ובמיוחד אמינה. קוטר הדיפון הפנימי של המנהרה היה 8.65 מטר עשוי סגמנטי בטון ואורכה 1.8 ק"מ. בנוסף לא היה בסמיכות קשר סלולרי משני צידי המנהרה. מהנדסי הביסוס העריכו שהתזוזה המקסימלית תהיה עד כדי 3 מ"מ.

הלקוח, IV INFRA, פנה לחברת Sencive בכדי למצוא פתרון, הודות לניסיון הרב של Sencive בניטור מנהרות בשיטה אלחוטית מרחוק.

הפתרון של Sencive

Sencive הציעה חלוקה של המנהרה לשישה מקטעים, ומקטע נוסף שינוטר בצפיפות של 30 מטר. בסה"כ הותקנו בפרויקט 434 חיישני סיבוב והטיה אלחוטיים אשר התוקנו לאורך 1.8 ק"מ של המנהרה. חיישנים אלו תוכנתו לבצע קריאת מצב אחת ל30 דקות. חיישני ההטיה התלת ציריים של Sencive מאפשרים את הצבתם בכל אוריינטציה רצויה ללא צורך בפילוס או הצבה מדויקת.

חתך של המנהרה המראה את אזורי הניטור של טבעת המנהרה

על מנת להתגבר על החוסר באינטרנט או היעדר תקשורת סלולרית במקום, Sencive עשתה שימוש בשתי מרכזיות ניטור הממוקמות במרחק 800 מטר מכל פתח, וזאת על מנת לקבל את הקריאות מהחיישנים האלחוטיים. מרכזיות אלו עשו שימוש ברשת החשמל (220 וולט) הקיימת במנהרה. רשת זו כללה גם חיבור קווי באורך 2 ק"מ של כבל תקשורת אשר חובר אל רשת האינטרנט ואיפשר שידור וצפייה בנתונים בזמן אמת באמצעות תוכנת הניטור המסופקת ע"י Sencive.

התוצאה

הלקוח, IV INFRA, העדיף להשתמש בתוכנה שלו לצורך עיבוד הנתונים, אולם תוכנת הWEB MONITOR של Sencive איפשרה לצוות התמיכה לבקר את תקינות המערכת בשימוש במחשב טאבלט או סמארטפון בכל מקום בו הם היו (שירות ענן).

חיישני FLATMESH התלת ציריים היו בחירה אידיאלית מאחר שניתן היה להתקין אותם בקלות וביעילות. השימוש במערכת הקטין שעות כוח אדם, חסך זמן ועלויות. חברת Sencive סיפקה הדרכה ותמיכה מקיפה לכל אורך הפרויקט. המערכת האמינה והיציבה חסכה למעשה את הצורך בתחזוקה נוספת או בבדיקות ויזואליות. לדוגמה, כאשר החלו בעבודות מעל הקרקע הלקוח ביקש להגביר את קצב הדגימה לתדירות של 1 ל7 וחצי דקות ושינוי זה נערך מרחוק ללא צורך בהגעה לאתר בכלל.

הרכבת ההולנדית שוקלת להמשיך ולעשות שימוש במערכת הניטור במהלך 15 שנות העבודה הצפויות על סט הסוללות המקורי, ואף להחליף סוללות ובכך להאריך את חיי המערכת ל25 שנה.

חזור >
bottom of page