top of page
Abstract Lines

המשך קריאה

אפשרויות סריקה חדשות עם רחפן BLK2FLY

חודש שעבר חברת Leica הכריזה כי הרחפן/סורק BLK2FLY התחדש במוד חדש המאפשר לו לבצע סריקות פנימיות.

יכולת מבוקשת זו פותחת אפשרויות סריקה חדשות בחללים פנימיים כגון זירות ספורט, מפעלים, מרלוגים ומתקנים אחרים. כדי לסרוק את החללים הללו בצורה יעילה ובטוחה, מצב Indoor משיג שלושה דברים:

· הוא אינו דורש GNSS

· הימנעות ממכשולים מצטמצמת ל-1.5 מטר (במקום 3 מטרים בחוץ)

· טיסה איטית יותר לטובת יכולת תמרון, מה שמאפשר לרחפן להתקרב לחפצים ולטוס במקומות צרים.


מתחם הארנה Swiss Life Arena מכיל משטח למשחקי הוקי ואולם אירועים עם הרבה מאפיינים קשים לסריקה, כגון תקרת הארנה. עם BLK2FLY Indoor Mode הצוות של לייקה קבעו משימות סריקה לרחפן כגון סריקת שטחים פתוחים, פינות ישיבה ואת משטח ההחלקה עצמו. מצב Indoor אפשר לרחפן לבצע משימות אלו בקלות.לאזורים מסובכים יותר בארנה, הצוות השתמש במצב ה-Indoor בשילוב עם טיסה ידנית. בשל מהירות הטיסה המופחתת של Indoor Mode וההימנעות המוגברת ממכשולים, המתבססת על שיפורים במערכת ה-SLAM החזותית של ה-BLK2FLY, הצוות הטיס את ה-BLK2FLY באופן ידני מעלה ומסביב לקורות תקרה, מוטות וקורות שאחרת לא היה ניתן לסרוק.

התוצאה?: מערך נתונים מלא של כל פני הזירה עם כל המאפיינים שלה כלולים.

מצב Indoor מגשר על הפער בין הסריקה החיצונית לזו הפנימית, כך הצוות של לייקה הצליח לסרוק את זירת ההחלקה, מסדרונות, כניסות חיצוניות למבנה ועוד. מכיוון שמצב indoor אינו מצריך GNSS, ניתן להשתמש בו גם בחוץ כאשר GNSS אינו זמין.

מצב פנימי זמין כעת באמצעות עדכון קושחה בחינם לכל משתמשי סורק הלייזר תלת מימד ה-BLK2FLY.Comentarios


חזור >
bottom of page