top of page
Under Construction

מוצרים

Leica Cyclone SURVEY

Leica Cyclone SURVEY

Leica Cyclone SURVEY משלבת ביצועים גבוהים וכלי מדידה ספציפיים לצורך ניתוח נתוני הסריקה והמרת הנתונים למסמכים הניתנים להגשה.

Cyclone SURVEY (גרסה המיועדת למדידות ובעלת עלות נמוכה יותר משל Leica Cyclone MODEL) בעלת הדמיה עוצמתית וניווט בענן נקודות פלוס סט כלים שלם למדידות ברזולוציה גבוהה ליישומי הנדסה, בנייה וניהול נכסים.

Cyclone Survey מספקת יעילות משרדית ללא תחרות על ידי הפיכת מטלות הגוזלות זמן רב לאוטומטיות ואפילו מאפשרת למספר משתמשים לעבוד במקביל על אותם הנתונים.

  • לחצו כאן

חזור >

מוצרים דומים