top of page
Under Construction

מוצרים

GEO-Laser VS-70LE Level

GEO-Laser VS-70LE Level

תוכנת מדידה ייעודית לגלאי מאזנות לייזר LE-71 ו LE-72 מבית geo-laser. 

LE-Level משמשת לניטור שינויים במיקום. הנתונים הנמדדים מוצגים כערכים מספריים ובצורה גרפית כגרף עמודות או דיאגרמה.

 

הנתונים הנמדדים נרשמים במרווחי זמן מתכווננים או באופן ידני בלחיצת כפתור. ניתן להגדיר ערכי גבול נפרדים, נקודות אפס ועוד לשבעה ערוצי מדידה. ניתן להפעיל אזעקה קולית או לשלוח הודעת SMS לטלפון נייד כאשר מתרחשות שגיאות.

 

  • לחצו כאן

חזור >

מוצרים דומים