• בני אלי אטקס מכשירי מדידה והנדסה

פרויקט תיעוד וחקירת תאונות דרכים


את הפרויקט יזמו משטרת ישראל ומשרד האוצר בכדי לפתור את האתגרים הקיימים כיום באיסוף ראיות וחקר תאונות דרכים.

חברת אטקס זכתה במכרז וכעת סיימה את שלב האינטגרציה והפיתוח של פרויקט תיעוד תאונות הדרכים (מערכת מת"ת) למשטרת התנועה ומתחילה בימים אלה בתהליך הטמעת הטכנולוגיה במחוזות השונים.

הקשיים בתיעוד וחקירת תאונות דרכים אותם המערכת תפתור:

  1. כתוצאה משיטות מדידה מיושנות לוקח הרבה זמן לאסוף ראיות בשטח וכתוצאה מכך הכביש נשאר חסום למשך זמן רב.

  2. שיטת המדידה כיום הינה ידנית באמצעות גלגלת מדידה וסרט מדידה. מדידה מיושנת זו, מעבר להיותה מאוד לא מדויקת, עשויה לקחת זמן רב מכיוון שהיא נעשית כמדידה יחסית ולא כמדידה מוחלטת.

  3. כל תהליכי החקירה הינם ידניים (אינם מלווים באמצעות מערכת מידע תהליכית), דבר הגורם לשכחת פרטים חשובים ואי יכולת של המערכת ההיררכית המשטרתית לכפות תהליכיי איסוף סטנדרטיים לכל המחוזות.

  4. תהליכי איסוף הראיות והחקירה הידניים אינם מאפשרים סטנדרטיזציה בנראות הדוחות והעזרים המשפטיים הכוללים גם מפות, דבר הגורם להתארכות הדיונים בבתי המשפט כתוצאה מאי הבנת הנתונים המרחביים והאחרים בזירת התאונה.

  5. חוסר הדיוק והבעיות באיסוף הראיות בזירה, גורם לוויכוחים בבתי המשפט על טיב הראיות, וכתוצאה מכך ישנם עיקובים בדיונים וזיכויים אשר אינם מחויבי המציאות

  6. כתוצאה מן העיכובים בכבישים נגרם נזק כלכלי מצרפי למשק של כ- 1.5 מיליארד שקלים בכל שנה (הערכה של משרד האוצר).

בכדי להבין את משמעותה של המערכת, חשוב לדעת שמדידה ידנית באמצעות גלגלת מדידה או סרט מדידה הינה מדידה יחסית, הנעשית בסביבה ללא קואורדינטות עולם אמתיות. מדידה זו מתארת אך ורק את היחסים המרחביים בין כלל האלמנטים בזירה. זאת הסיבה העיקרית שלא ניתן להזיז אף אלמנט בתאונה, עד להשלמת הסקיצה הידנית על ידי בוחן התנועה בזירה, וכתוצאה מכך זירת התאונה עשויה להישאר סגורה זמן רב.

במקום שיטה מסורתית זו פיתחנו מערכת מידע חדשנית. המערכת יודעת לשרטט כל אובייקט בסקיצה לפי מיקומו בשטח בעזרת מכשיר GPS גיאודטי בדיוקים גבוהים.

המדידה באמצעות GPS גיאודטי, הינה מוחלטת ויחסית. במדידה כזאת ניתן למדוד את האלמנטים הדינמיים אשר היו מעורבים בתאונה ולפנותם מיד מן הזירה, לאחר פינוי הצומת ניתן למדוד אלמנטים קבועים כגון שולי מדרכה או תמרורים, בשקט כאשר התנועה כבר זורמת בצומת. בסיום ההליך נוצרת סקיצה מדויקת ואובייקטיבית הנחתמת בסוף התהליך ואינה ניתנת לשינוי לאחר מכן, כל המקרים נשמרים באופן מאורגן בבסיס הנתונים וניתנים לשליפה ולתשאול.

המערכת אינה מאפשרת טעויות בהזנת הנתונים ומובילה את בוחן התנועה בכל חלקי תהליך חקירת התאונה. משלב איסוף הראיות בשטח, דרך אנליזה של גורמי התאונה, מעקב אחר תהליך החקירה, היבטים משרדיים תפעוליים (לדוגמה: כלל המעורבים בתאונה, סוג התאונה ועוד...) ועד לשלב שרטוט כל הראיות ליצירת עזרים הנדסיים ומנהליים לבית המשפט.

המערכת אותה אטקס סיפקה למשטרה, כוללת חומרה ותוכנה ייעודית (GNSS + מערכת שהוקמה באמצעות מחולל היישומים GeoGenie אשר פותח בשנים האחרונות באטקס) ומכילה יישום שטח ויישום משרדי המאפשר ניהול של כלל זירות תאונות הדרכים. מערכת המידע החדשה אשר מוטמעת בימים אלה במשטרת התנועה, הינה מערכת ייחודית המשלבת באופן אינטגרטיבי, מערכת מדידה בשטח (אלמנטים גאוגרפיים וגאומטריים) ומערכת מידע תהליכית הכוללת היררכית משתמשים ארגוניים, מסכי משתמש ייעודיים ודוחות לבתי המשפט.

לסיכום, פרויקט זה נועד לתת מענה לקיצור הזמן הרב והמשאבים שהקדישה משטרת ישראל למטרת תיעוד וחקירת תאונות דרכים באופן מדויק ואובייקטיבי. המערכת מאפשרת הבאת ראיות קבילות לבית המשפט והחזרת הכביש לתפקוד שוטף ביעילות ובזמן קצר יותר. המערכת תיעל את העבודה הפנימית של חוקרי התנועה, על כל תיק חקירה ובנוסף תקל על הדיונים בבתי המשפט לתעבורה מכיוון שהמערכת מוציאה עזרים מסודרים, מדויקים ואחידים לכל תיק חקירה.

רוצים לשמוע עוד פרטים ולהכיר את מערכת GeoGenie? צרו איתנו קשר: 09-7415043