• בני אלי אטקס מכשירי מדידה והנדסה

פרויקט תיעוד וחקירת תאונות דרכים