top of page
Abstract Lines

המשך קריאה

תכונה חדשה בגאוסלם – ZEB Locate

חבר את ענן הנקודות שלך לעולם באמצעות מכשיר ZEB HORIZON + תרמיל גב ייעוד לסורק + אנטנת GPS.

מתאים לשימוש בכל עבודה הדורשת חיבור של ענן הנקודות לרשת הקואורדינטות המקומית.

ניתן להשתמש ב ZEB LOCATE גם לצרכי מעקב, ניהול ותחזוקה של נכסים.

הגיע הזמן שתתחיל לעבוד עם ZEB LOCATE יחד עם הZEB HORIZON, שניתן להשתמש בו גם כסורק ידני או יחד עם מל"ט כסורק אווירי כולל מצלמה.

כל מי שיש לו ZEB HORIZON יכול להשתמש בתכונת הZEB LOCATE. היישום תומך בכל מקלט GPS שיש בידיכם (ובלבד שהמקלט מסוגל לייצא פלט NMEA סנטדרטי).

תוכלו לקרוא עוד על ZEB HORIZON כאן.

אז איך זה עובד?

 1. לוכדים נתונים

 2. מעתיקים את הנתונים למחשב

 3. מעבדים את נתוני ה SLAM באמצעות GeoSLAM Hub

 4. מעבדים את נתוני ה SLAM יחד עם נתוני ה GPS באמצעות ZEB LOCATE

 5. מתקבל ענן נקודות עם הפניה לקואורדינטה גיאוגרפית

מה הדיוק של ZEB LOCATE?

תוצאות הבדיקה מראות דיוק אופייני של 20-70 מ"מ מול רשת בקרה

ניתן לבצע סריקות פנים וחוץ באותה הלכידה.

דוגמאות לעיבוד נתונים עם ZEB LOCATE

סריקת קו חשמל ובית מגורים. ענן הנקודות מקושר לקואורדינטה גיאוגרפית והבדלי גבהים מומחשים באמצעות צבע.

שיוך הסריקה לקואורדינטה גאוגרפית באמצעות ZEB LOCATE

 1. מסלולי הקלט- מסלול ה ZEB (מבוסס SLAM IMU) ומסלול ה GPS יהיו בעלי צורה דומה אך כיוונם ומיקומם לא בהכרח חופפים

 1. בעזרת התוכנה מתבצעת הפניה גיאוגרפית גסה (MOVE & ROTATE ) - הערכה גסה זו מציבה יחד את שני מסלולי הקלט.

 1. הידוק הסריקה לקואורדינטות – ליטוש ויישור מסלולי הקלט אחד בהתאם לשני. הטרנספורמציה המיושמת על נתוני ענן הנקודות.

תוכנת ZEB LOCATE

 • התוכנה מתאמת סיבוב והזזה של מערכת הקואורדינטות היחסית הנמדדת בענן (ענן נקודות) כך שתתאים למהלך התנועה של הסוקר כפי שנקלט במערכת הGPS. מאחר שמסלול הצעידה של המודד משותף לGPS המופעל בחלקו העליון של המנשא, ולסורק המותקן בחלקו המרכזי, הדבר מאפשר לבצע תאום של שתי מערכות הקואורדינטות לכדי תוצר אחיד ברשת הקואורדינטות הגאוגרפית המוגדרת עי המשתמש. (לדוגמא ILS12\05)

 • התוכנה לא מבצעת תיקון של ענן הנקודות, כך למעשה חובה על המפעיל לבצע סריקה מוקפדת, שכן היישום הנ"ל יסובב ויזיז את הענן למיקומו הגאוגרפי הנכון, ללא ביצוע תיקון גאומטרי כלשהו בתוך ענן הנקודות. למעשה תהליך ייצור ענן הנקודות הוא תהליך נפרד שמתבסס אך ורק על טכנולוגית SLAM, ואילו ZEB LOCATE מאפשר את הרישום האוטומטי של הקואורדינטות הללו לרשת גאוגרפית על בסיס מידע שנאסף בנפרד בGPS. תהליך איחוי הנתונים של הGPS והסורק מתבצע בחישוב מאוחר, לאחר סיום המדידה.

 • הגרסה הנוכחית תואמת בקואורדינטות מבוססות UTM WGS84 , הגרסאות הבאות יאפשרו התמרה לרשתות קואורדינטות אחרות לפי 7 פרמטרים.

שאלות נפוצות

האם עלי להשתמש בתרמיל דיסקברי?

כן. יש להתקין את מקלט ה GNSS עבור ZEB LOCATE באמצעות זרוע קשיחה ייעודית המקושרת לסורק ZEB Horizon.

מה המסלול הארוך ביותר שאני יכול לתפוס ביום אחד?

זה תלוי בסביבה הנסרקת, וביכולת המפעיל לסרוק ללא הפרעה, GeoSLAM מעריכים כי ניתן לאסוף כ 15-20 ק"מ ביום עבודה (שמונה שעות), וממליצים על חבילת סוללות נוספות לסורק ZEB Horizon (4 בסך הכל) ועל חבילת סוללות נוספת עבור מכשיר האנדרואיד המשמש לרישום נתוני ה GNSS.

האם עלי לחזור לנקודת המוצא שלי ול'סגור את הלולאה'?

מומלץ לסגור את הלולאה לתוצאות הטובות ביותר. אנו ממליצים על הכנה קפדנית של המסלול לפני שמבצעים איסוף נתונים על מנת לתכנן את הדרך הטובה ביותר לתפיסת הלולאה.

כמה שוקלת מערכת ZEB LOCATE?

המשקל המוערך הכולל של המערכת הוא 5.5 ק"ג כולל סורק ZEB Horizon, אוגר נתונים, כבלים, מקלט GNSS ומכשיר טלפון אנדרואיד טיפוסי.

כיצד והיכן נרשמים נתוני GNSS?

ZEB LOCATE כוללת אפליקציית איסוף נתונים המותקנת במכשיר אנדרואיד. נתוני המיקום של מקלט ה GNSS נרשמים בזיכרון הפנימי באמצעות כבל USB שעובר מהאנטנה לאנדרואיד.

לאיזה דיוק מוחלט אני יכול לצפות מ- ZEB LOCATE?

הדיוק של ענן נקודת הפלט תלוי בביצוע הנחיות העבודה המומלצות בעת לכידת נתונים של GeoSLAM (ראה מדריך למשתמש של ZEB Horizon) ובאיכות נתוני ה GNSS. בדיקות הראו קיזוז משוער של 30-70 מ"מ מנקודות הבקרה הקרקעיות.

מה קורה אם אני מאבד את אות הלוויין / נעילה?

באזורים בהם יש אובדן קצר של האות בשלב העיבוד התוכנה תשתמש במסלול הSLAM כברירת מחדל, ופלט הנתונים לא יושפע.

מה הזמן המקסימלי של חוסר קליטת לווין שעדיין מאפשר עיבוד נתונים מאוחר?

אנו ממליצים לא להשתמש במערך נתונים בו יש פחות מ -60% חפיפה בין נתוני מיקום באיכות טובה לבין מסלול ה ZEB.

מה קורה לתוצאות כאשר הנני מודד באזור שבו אות הGPS נמוך וכתוצאה מכך איכות הנתונים ירודה?

כברירת מחדל, מסנן דיוק מוחל על הנתונים. כל מיקום שנרשם ברמת דיוק אופקית ואנכית גבוהה מ 0.1 מ' (RMS) אינו נכלל ביישור.

האם הקיזוז של הזרוע בין המקלט והסורק מחושב?

כן. מנוף ערכי קיזוז הזרוע (כולל קיזוז מרכז האנטנה עצמה) נלקח בחשבון בתוכנת ZEB LOCATE.

האם עדיין עליי לעבד את הנתונים ב- GeoSLAM HUB?

כן, עיבוד ה- SLAM וייצוא ענן נקודות והמידע על המסלול מושלם ב- GeoSLAM HUB., ZEB LOCATE הוא יישום נוסף הדורש גם קלט של נתוני הלווין בפורמט CSV. גם קיזוזי הזרוע מוחלים כאן.

האם אוכל להשתמש במקלט ה GNSS שלי?

ZEB LOCATEתומך כיום בכל אנטנה שלה ייצוא NMEA דרך ערוץ טורי. נבדקו מספר מקלטים והחברה פועלת להתאמת כל סוגי המקלטים האחרים הנפוצים בשוק.

האם אוכל להשתמש בנתוני מיקום בעיבוד מאוחר בZEB LOCATE?

תמיכה באופציית עיבוד מאוחר נמצאת כעת בפיתוח ותתאפשר בגרסאות הקרובות.

חזור >
bottom of page