top of page
Abstract Lines

המשך קריאה

הפרעות GPS

בהמשך לדיווחים ולתקלות שאירעו לאחרונה אצל משתמשי GPS שונים ברחבי הארץ, ובהמשך לפנייתנו למשרד התקשורת הממונה על הספקטרום האלקטרו-מגנטי ולמנכ"ל מפ"י מר רונן רגב, נתקלנו בפרסום אשר מגיע מענף החקלאות - תוכלו לצפות בו כאן.

ניכר כי תופעות הרעש בסביבה האלקטרו-מגנטית משפיעות על ענפים נוספים, כדוגמת ענף החקלאות.

אנו באטקס עוקבים אחר הנושא ומקווים שהרגולטורים ישפיעו על גורמי הביטחון וגורמים אחרים, אשר מייצרים הפרעות מאין אלה.

חזור >
bottom of page