top of page
Abstract Lines

המשך קריאה

Amberg Tunnel - פתרונות תוכנה ייעודיים לעבודות מנהור


לאור פיתוח נתיבי התחבורה והתשתיות בארץ, התעורר צורך בהעברת נתיבי תחבורה (רכבות וכבישים) וערוצי תשתיות (חשמל, ביוב ועוד) דרך מנהרות.

תחום המנהור צובר תאוצה בארץ, וילך ויתרחב בשנים הקרובות.

עם הפנים קדימה, יצרנו בשנה האחרונה שיתוף פעולה עם מספר חברות המובילות בתחום המנהור, ובתחומים המשיקים אליו בעולם.

Amberg Rail ו Amberg Tunnel, מקבוצת Amberg, המתמתחות בציוד ובתוכנות בתחום המנהור והמסילה וחברת Senceive המתמחה בציוד ובתוכנות בתחום הניטור והפיקוח.

הפתרון של Amberg Tunnel הוא פתרון שמפשט את עבודת המודד במנהרה.

המערכת מופעלת על גבי טאבלט קשיח שמתקשר עם הטוטאל סטיישן. התוכנה מותקנת על גבי הטאבלט ואילו הטוטאל סטיישן מתפקד כחיישן עבור התוכנה. התוכנה תומכת במכשירי טוטאל סטיישן של Leica מסוג TS15, TS16, MS50/MS60, ו TPS1200, ובסורקי לייזר מסוג Leica RTC360 ו Amberg Profiler 5033. התוכנה הידידותית למשתמש מאפשרת להגיב לשינויים בזמן אמת בקלות, מייצרת זרימת עבודה נוחה בתלת מימד, ניתוח נתונים אפקטיבי והנפקת דו"חות אוטומטיים.

התוכנה מחולקת למגוון אפליקציות בהתאם לשיטות הקריאה והמיכון אותן מיישמים בקריאת המנהרה. בתהליכי מנהור קיימות דיסציפלינות טכניות שונות, כגון עבודה עם מכונת TBM , עבודה עם מכונה מסוג ROAD HEADER , יישום קידוחים לטובת החדרת חומר נפץ הודף בשיטה של פיצוץ ופינוי הסלע, שיטות שונות של תימוך המנהרה ע"י תימוכי פלדה, בטון מרוסס, החדרת עוגני סלע, רשתות, וכיוצ"ב.. האפליקציות יודעות לעבוד עם Leica VIVA ועם Leica Captivate.

קיימת בתוכנה התייחסות נפרדת לתגמיר הפנימי של המנהרה, שזו שכבת בנייה נוספת מעבר לכרייה הראשונית. התוכנה של Amberg Tunnel נותנת מענה ליישום עבודות מנהור במפרטים מורכבים, בפירים אלכסוניים ומאונכים, תוך התייחסות למגוון תתי מערכות שיש במנהרה (כגון תאורה, אוורור, הולכת חשמל לרכבת, ניקוז וכו').

על עגלות המדידה של Amberg Rail ושימושם בפרוייקט הרכבת הקלה תוכלו לקרוא עוד כאן, כאן וכאן.

אם עוד לא שמעתם על הפתרונות של Senceive תוכלו לקרוא וללמוד עליהם כאן, כאן או כאן.

חזור >
bottom of page