top of page
Abstract Lines

המשך קריאה

ההכנות לקראת יום העיון בנושא סורקים בעיצומן


ליום העיון בנושא סורקים ניידים ונייחים, יגיעו נציגים מחברת GeoSLAM המובילה בתחום ה SLAM בתעשיית מכשירי המדידה העולמית, מנהל השיווק מר. מרסל גויברץ, ומהנדסת האפליקציה של החברה, אשר יציגו ביום העיון מערכת שהושקה השנה בInterGeo שנקראת GeoSLAM Discovery המבוססת על חיישן Zeb Horizon. נציגי GeoSLAM ידגימו עבודה מעשית עם המערכת.

חיישן Zeb Horizon מאפשר היום למודד לעבוד במספר תצורות-

  • כסורק ידני לסריקה תוך כדי הליכה

  • כסורק רכוב המורכב בעזרת פלטפורמה על רכב דו גלגלי או אחר

  • כסורק אווירי המורכב על רחפן כדוגמת M600 ודומיו

  • כמערכת מובייל משולבת מצלמה היקפית כדוגמת פלטפורמת Discovery שתוצג בכנס.

הורסטיליות של המערכת הזו מאפשרת להשתמש באותו הסורק לכל השימושים הנ"ל.

הסורק בנוי כך שההעברה מצורת עבודה אחת לשניה לא מחייבת כיול מחדש (יתרון באופן יחסי למערכות אחרות).

בנוסף, ניתן סקירה של שימוש בסורקים כמערכת ניידת וכמערכות נייחות,

נעביר מצגת עדכון אודות הסורקים הנייחים של חברת Leica,

נלמד על שילוב ענני נקודות שמגיעים ממקורות שונים (סורק נייד, נייח, מוטס ופוטוגרמטריה) ושילוב הנתונים ממקורות שונים, קרקעיים ואוויריים, לכדי מודל אחד, המאפשר תיאור מפורט של סביבת מדידה פנים וחוץ, על כל ההיבטים הנדרשים,

וניתן דוגמאות של יישומים אפשריים בעבודה עם סורק.

הלקוחות שנרשמו ליום העיון יעשירו את המידע והידע ויפתחו חלון לאפשרויות הגלומות ביישום טכנולוגיות אלו.

כבר מצפים לראותכם!

חזור >
bottom of page