• בני אלי אטקס

רישוי + קורס מקיף הטסת רחפן ועבודה בתכנת AGISOFT