top of page
Abstract Lines

המשך קריאה

רישוי + קורס מקיף הטסת רחפן ועבודה בתכנת AGISOFT


במסגרת שיתוף הפעולה עם חברת Flytech אנו שמחים להציע ללקוחות חדשים המעוניינים להוסיף יכולת של מיפוי באמצעות רחפן למשרדם, חבילת שירותים מקיפה.

החבילה תכלול

 • יום עיון מקדים - מצגות של אטקס וIL Flytech בנושאים רגולטיביים ואפליקטיביים.

 • ​מצגת אטקס- יישומים משולבים של צילום בעזרת רחפן וסריקה קרקעית או מהאוויר.

 • מצגת IL Flytech- רקע כללי על נושאים רגולטיביים, על קטגוריות שונות של כלים אוויריים בלתי מאוישים ועל תהליך ההכשרה והרישוי המבוצע על ידם.

 • קורס הכשרת מטיסים תאורטי ומעשי (ע"י חברת IL Flytech)

 • הוצאת רישיון הפעלה אווירי עצמאי (ע"י חברת IL Flytech)

 • הדרכה אישית על שימוש בתכנת Agisoft Metashape (ע"י חברת אטקס)

עלות החבילה

8,500 (לא כולל מע"מ)

*המחירים אינה כוללים אגרות תהליכי רישוי הנגבות ע"י רשות התעופה האזרחית.

לנוחותכם, פירוט האגרות ועלויות רישוי:

אגרות:

 • מבחן עיוני- 350 ₪ פר חניך

 • אגרת רישום כלי- 510 ₪ פר כלי

 • אגרת מפעיל אווירי- 1650 ₪ לארגון (שנתי)

ביטוח צד ג':

 • $1000 לכלי ראשון

 • $500 לכלי נוסף באוויר

אודות חברת IL Flytech

חברת IL FlyTech מתמחה במתן פתרונות אוויריים מתקדמים עבור קהל לקוחותיה וכן ביישומם ובהטמעתם בארגון- ביטחוני או אזרחי. החברה מספקת שירותי הדרכה ורישוי להפעלת רחפנים וכן מספקת שירותי הטסה מקצועיים לצרכים שונים. החברה מספקת טכנולוגיות קצה מבוססות רחפנים. החברה מורכבת מקצינים יוצאי טייסות המל"טים בחיל האוויר ומבכירי התעשייה הביטחונית, בעלי ניסיון וידע רב הנכונים לתת מענה לכל צורך שיעלה בתחום.

אודות הכשרת מטיסים והוצאת רישיון הפעלה אווירי עצמאי

 • הכשרה תאורטית והכשרה מעשית בשטח, לקראת מבחן רת"א.

 • הכשרה תאורטית:

 • קורס אינטרנטי - מקוון ללימוד מקצועי של החומר.

 • הרשאה אישית לכל חניך לשימוש במחולל מבחנים מקיף שנכתב ע"י חברת FlyTech לטובת מעבר מבחן רת"א. (שווי המחולל הינו 1500 ₪ לחניך אשר מגולם בעלות הכוללת)

 • הכנה תאורטית מקיפה לקראת הטסות מעשיות

 • תדריך- תחקיר לפני ואחרי כל גיחה

 • סילבוסים אוויריים הדרגתיים (מיסודות עד חרומים)

 • הכשרה מעשית: ביצוע שעות הטיסה הנדרשות ועד הגעה לרמה הטסה מקצועית:

 • סדרת הטסה בסיסית

 • סדרת הטסה בחרומים

 • מיקוד מיוחד על שיטת עבודה נכונה והוצאת גיחה מלאה

 • מיקוד בתחום העשייה הרלוונטי ללקוח (מודדים, קבלנים וכו'..)

 • מבחן מעשי פנימי. הדרכה עד הגעה לרמת טיסה מספקת

 • ביטוח צד ג' על המטיס והכלים למהלך ההכשרה

 • הטסת רבי להב עד 4 ק"ג

 • הוצאת רישיון הפעלה אווירי עצמאי:

 • ליווי רגולטיבי מקיף מול רשות התעופה

 • כתיבת ספרות מקצועית כוללת, ע"פ דרישות רת"א

 • הכנת הלקוח למבחן המעשי של רת"א (מבחן חברה)

אודות הדרכה אישית על שימוש בתכנת Agisoft Metashape:

 • הכשרה אישית על תכנת Agisoft Metashape

 • הסבר מקיף על תכנון טיסה

 • הדרכה וליווי אישי בפרויקט לדוגמה (עפ"י בחירת הלקוח)

*ההדרכה והליווי יבוצעו ע"י מהנדסת חברת אטקס, הגברת ג'ודי סולטאן.

הערות כלליות

 • אגרות הליכי הרישוי הנגבות ע"י רת"א ישולמו ע"י הלקוח ישירות לרת"א

 • החומרים הנם לשימוש האישי של הלקוח המזמין, אין להעתיק/ לשכפל/ לצלם/ להוריד/ להפיץ/ לשלוח לכל גורם אחר כל חומר ולעשות בו שימוש מלבד השימוש הנ"ל

 • קבלת הרישיון מותנית עם האישור הביטחוני מטעם קב"ט רת"א והיעדר רישום פלילי.

 • ביצוע התשלום אינו תלוי / אינו מותנה במעבר החניכים את המבחנים והתהליכים ברת"א.

 • הליווי הרגולטיבי ומחולל המבחנים מוגבלים ל-6 חודשים מיום תחילת הפעילות.

חזור >
bottom of page