top of page
Abstract Lines

המשך קריאה

שימוש בסורק הידני Zeb Horizon לסריקה אווירית


חברת GeoSlam ממשיכה את תנופת הפיתוח של פתרונות מדידה מבוססי Slam המבוססים על אלגוריתם הSlam הוותיק ביותר בעולם, אשר פותח ע"י מהנדסי החברה במשך יותר מעשור.

GeoSlam החלה את פעילותה כחברת מחקר השייכת לממשלת אוסטרליה, שם התעורר הצורך בפתרון למדידה בתנאים מורכבים בתת הקרקע. אלגוריתם ה Slamשל GeoSlam הוא ללא ספק אחד הוותיקים בתעשייה ומתבסס על ניסיון רב ביותר.

לאחרונה נוסף למשפחת המכשירים מכשיר ה Zeb Horizon.

מאחר שמכשיר זה מאפשר מדידה לטווח של עד 100 מטר בקצב של 300,000 נקודות בשנייה, החליטו ב GeoSlam ליישם אותו כסורק אווירי הנישא ע"י רחפן בגודל בינוני.

(על השימוש בו כסורק ידני ניתן לקרוא כאן)

לצורך כך פותח ממשק מכני המאפשר את עיגון הסורק לרחפן לצורך ביצוע הסריקה מהאוויר. המשקל הכללי של המערכת (לא כולל הרחפן) הוא 3.7 ק"ג והיא מיועד לנשיאה ע"י רחפני רב להב המתאימים לעומס זה.

השימוש בפתרון זה יכול לאפשר קבלת מידע תלת ממדי מדויק של מודלים מורכבים כגון גגות רבי שיפועים או אובייקטים מורכבים שאין אליהם גישה אלא מהאוויר וכן יכול לאפשר ביצוע של סריקה אווירית לטובת מדידות טופוגרפיות מדויקות.

השימוש ברחפנים מקצועיים הולך וכובש מקום חשוב בתעשייה לצד מגבלות רגולציה וביטחון המאטות את התהליך. המוצר של GeoSlam ייחודי בהיותו רב שימושי גם כסורק ידני וגם כסורק אווירי.

חזור >
bottom of page