top of page
Abstract Lines

המשך קריאה

מקרה בוחן: ניטור עומסים על מתלים בעזרת חיישני Senceive

האתגר

ביוני 2018 החלו את הפיתוח המחודש של קמפוס "רויאל קולג'" למוסיקה (RCM) היוקרתי שנפתח לראשונה בשנת 1882. התוכנית הייתה לבצע חפירה בסמוך למבנה, לבנות מרתף ולבנות בניין נוסף בסמוך למבנה העתיק.

בשל המסה הכוללת של הבניין ועומק החפירה הדרוש להוספת מרתף התעורר צורך בציוד שינוע מאסיבי כדי לשמר את המבנה הקיים ולהגן על העובדים באתר מפני קריסה אפשרית.

חברת Groundforce Shorco's, אחת הספקיות המובילות בעולם ציוד התיעול סיפקה עוגנים הידראולים מסוג MP150 ו MP250 ששקלו חמישה טון. שני מתלי MP150 ומוט MP250 אחד היו עוגני העומס שחייבו פיקוח על מנת לוודא שמופעל עליהן הכוח ההידראולי הנכון לאיזון הלחץ מהאדמה שמסביב.

הפתרון של סנסיב

חברת סנסיב סיפקה שלושה בקרים אלחוטיים שאפשרו לשלב חיישני עומס בפלטפורמת FLATMESH. חיישנים אלחוטיים אלה מודדים את הלחץ המופעל על עוגני העומס של המתלים במהלך עבודות הבנייה.

נתונים מהבקרים מתקבלים באמצעות חיבור 3G סלולרי שהורכב על מנוף באמצעות תופסנים סטנדרטיים. הבקרים האלחוטיים הותקנו תוך דקות ספורות באמצעות הרכבה מגנטית שפיתחה חברת סנסיב.

התוצאה

הפתרון האלחוטי היה אידיאלי מכיוון שצמצם את משך ההתקנה, דבר שהקטין את הסכנה והגביר את הבטיחות של המתקינים ועובדי האתר. הפתרון איפשר לחברת Groundforce להתאים את המשאבות ההידראוליות למצב בשטח. ניתן להגדיר מרחוק שעורי דיווח והתראות בהודעות SMS.

הגמישות של מערכת Flatmesh מאפשרת לבקרים האלחוטיים הפעלה פשוטה ומהירה ופריסה מחודשת בהתראה של רגע של כל מוטות העיגון הממוקמים באתר.

חזור >
bottom of page