top of page
Abstract Lines

המשך קריאה

סטנדרט חדש בתחום הנדל"ן

שוק הנדל"ן באירופה עובר תהליכי חקיקה אשר ישפיעו על שוק המדידות באופן ניכר.

חברת GeoSlam חתמה לאחרונה על הסכם עם חברת ZIN מהולנד אשר עיסוקה במתן שירותי צילום ושיווק נדל"ן. ההסכם נחתם בעקבות חקיקה המחייבת כל מוכר של נדל"ן לצרף תסריט אדריכלי של הנכס הנמכר, לרבות תמונת המצב הקיים וחלוקת הפנים של הנכס כפי שהיא בעת המכירה.

מכיוון שחברת ZIN כבר עסקה בצילום נכסים לטובת שיווקם, החקיקה החדשה עוררה אצלם את הצורך לבצע מדידות פנים במקביל לצילום הנכס. בתחילה, תהליך זה בוצע בשיטות רגילות (עריכת סקיצות, שימוש במד טווח ושרטוט מאוחר במשרד..) אולם תהליך זה גזל זמן רב והקשה מאד את עבודת החברה.

את הפתרון היעיל לכך הם מצאו אצל GeoSlam אשר פיתחה לצורך כך פתרון משולב של מדידה וצילום במהלך אחד. הפתרון החדש מבוסס על שילוב של הסורק הידני מסוג Zeb-Revo RT עם המצלמה הפנורמית Zeb-Pano.

בתוצר המתקבל במערכת זו משולב תרשים אדריכלי דו ממדי (floor plan) כאשר עליו מסומנות תמונות פנורמיות (ומהיכן הן נלקחו) כלינק על גבי התוכנית. הלקוח הפוטנציאלי יכול לקבל מושג מדויק לגבי ממדי כל חדר ואיך הוא נראה במצבו הנוכחי.

כאמור הצורך בתוצר המפורט הנ"ל לשוק הנדל"ן מעוגן כעת באירופה בחוק והוא מחייב לגבי כל נכס אשר צפוי להימכר או להחליף בעלות. טכנולוגיית הSLAM היוותה פתרון מצוין לצורך זה שאינו דורש דיוק הנדסי מוחלט אבל מסתפק בדיוק יחסי סביר שנותן תמונה אמתית לקונה הפוטנציאלי. במסגרת ההסכם ZIN רכשה 45 מערכות והיא מבצעת מדידה וצילום של אלפי נכסים מידי חודש.

המערכת מאפשרת מדידה של סביבה בנויה תוך כדי הליכה. (המערכת מכויילת לעבודה אופטימלית בקצב הליכה רגיל). יתרון השימוש השיטה ומהירות איסוף הנתונים הוא בכך שההפרעה לסביבה ולמשתמשי הנכס היא מינימלית- אין הצבה של מכשירים ואין חסימה של אזורים ממעבר בני אדם. פעמים רבות כאשר הסוקר עובר עם המכשיר אנשים כלל לא יבחינו בכך.

הפתרון הינו אידיאלי עבור צרכים אשר דורשים זריזות ויעילות, תוך הבנה שטכנולוגיה זו איננה מחליפה מדידות הנדסיות מדויקות והיא מתאימה לשימוש לצרכים של ניהול נכסים, סקרי מצב קיים, זיהוי של סטייה מתכנון (BIM DIM), תיעוד ביצוע לצרכי בקרה של עמידה בחוזים ויישומים מיוחדים אחרים.

GeoSlam הינה חלוצה של טכנולוגיית המדידה באמצעות אלגוריתם SLAM

(Simulations, Localistion And Mapping).

חזור >
bottom of page