top of page
Abstract Lines

המשך קריאה

ניטור דינאמי של "הגשר הירוק" בארדלי (לונדון) ע"י חברת Senceive

ניטור דינמי של "הגשר הירוק" בארדלי, לונדון.

לקוח: SEVERFIELD / HOCHTIEF / TFL

האתגר​

כחלק מהשיפור המתמשך של חברת TfL ברשת הכבישים בלונדון הוחלט להחליף את גשר ארדלי גרין המזדקן המוביל את כביש העורקים A127 Southend על קו הרכבת TfL.

הגשר החדש נבנה במקביל לזה הקיים, ויש לו נתיבים רחבים יותר, שביל הולכי רגל ושוליים.

חברת Hochtief בריטניה מונתה כקבלנית הראשית והביאה את חברת Severfield, המומחית לפלדה מבנית.

משהושלם הגשר החדש, היה צריך להרוס ולפנות את הישן כדי לפנות מקום לשני החלקים הראשונים של הגשר שעליהם להיות מועברים באמצעות טכנולוגיית SPMTs(הובלה מודולרית להנעה עצמית).

ציוד הרמה הידראולי זה, יכול לייצר לחץ קיצוני במהלך העבודה ומהווה סיכון של כיפוף והקשתה של מקטע הגשר.

לצורך מעקב המקטע במהלך שלב קריטי זה, נדרשה מערכת אלחוטית אמינה ומדויקת ביותר.

היה צורך במדידות ברזולוציה של חלקי המילימטר בזמן אמת, הניתנות לצפייה על ידי מהנדסי האתר.

כמובילים בעולם הניטור האלחוטי מרחוק, חברת Senceive הוזמנו ע"י חברת Severfield כדי לספק את פלטפורמת FlatMesh עטורת הפרסים.

הפתרון של Senceive

הציעה להשתמש בטכנולוגיית triaxial Nano tilt range כדי לספק ניטור אלחוטי בדיוק גבוה.

שישה חיישני NANO+ TILT, כל אחד בקוטר 58 מ"מ וגובה 45 מ"מ בלבד, חוברו לפתרון ההרכבה המגנטי של Senceive, כדי לאפשר התקנה מהירה וקלה למבנה הפלדה.

ששת חיישני הNANO+ חוברו למקטע הגשר, והותקנו שני חיישנים סטנדרטיים נוספים עבור אפשרות ניטור משנית. לחיישני ה NANO+נקבע קצב דיווח של כל 10 שניות כדי לספק ניטור בזמן אמת. נתונים אלה הועברו דרך כניסת USB למחשב נייד חיצוני, וניתנה האפשרות להציגם בכל מקום בעולם על ידי משתמשים רשומים של WebMonitor, תוכנת ההדמיה של Senseive.

בשל היקף הפרויקט והחברות הרבות העובדות יחד באתר, אלמנט הניטור היה צריך להיות בעל התקנה גמישה (ברמת תאריך ושעה), כך שיוכל להשתנות בהתראה של רגע. על הרכיבים המגנטיים להיות ניתנים להתקנה תוך מספר שניות, ועל הנתונים יכולים להיות זמינים באופן מיידי במחשב הנייד של האתר.

התוצאה

עם שיעור דיווח החיישנים שהוגדר לכל 10 שניות וחיי סוללה של עד 5 שנים, הניטור נמשך ללא הפרעה במשך מספר ימים. מכיוון שהחיישנים חופשיים לגמרי מחיבורים, לא נדרשה התערבות פיזית.

מאחר ותוחלת החיים הצפויה של הגשר החדש היא מעל 120 שנים, הניטור והמעקב העדין אחר מצוקה פוטנציאלית הוא בעל ערך רב בפיקוח על כך שלא יגרם נזק בתקופה זו. עם רזולוציה של 0.0001 מעלות (0.0018 מ"מ / מ') וחזרתיות של ± 0.0005 (± 0.009 מ"מ / מ'), חיישני NANO+ מספקים מפרטים ללא תחרות. מערכת FlatMesh הוכיחה את קלות ההתקנה, את דיוקה ואת אמינותה בקצב הדיווח המהיר. זה היה המפתח שאיפשר של ל Severfield ול Hochtief ניטור מוצלח.

המחצית השנייה של הגשר הועברה ב 2018 והעבודות נמשכו עד סתיו 2019. המשתמשים בכביש יוכלו להשתמש בכל ארבעת הנתיבים עד אביב 2019.

חזור >
bottom of page