top of page
Abstract Lines

המשך קריאה

מתקדמים בתחום הניטור עם חברת Senceiveבימים אלה חברתנו החלה בשיתוף פעולה עם חברת

Senceive. חברה המייצרת טכנולוגיה אלחוטית לניטור.

ניטור הוא ענף חדש יחסית בתחום ההנדסה בישראל. לניתוח נתוני הניטור יש זיקה חזקה לחישובים גיאודטיים, ותחום זה יוצר עניין לפיתוח עסקי של משרדי מדידה מובילים בישראל.

המרחב התת קרקעי יהפוך ליותר ויותר רלוונטי לפרוייקטים של תשתית ופיתוח עירוני, בעיקר בערים הגדולות. ריבוי תשתיות תחבורה ובנייה מרובה לגובה יוצרים מצב המחייב משגוח הדוק ודינאמי שחיוני כדי למנוע תאונה או סיכון לחיי אדם.

היתרון העיקרי של הטכנולוגיה של חברת Senceive הוא מערכת התקשורת האוטומטית שלהם הנקראת FLATMESH.

טכנולוגיה זו מאפשרת תקשורת חכמה בין רשת החיישנים המונחת בפרוייקט לבין הרכזת האלחוטית (הראוטר) המשדרת את הנתונים לענן ומשם אל תוכנת הניטור.

FLETMESH בנויה כך שהיא מייצרת גיבוי (redundancy) לתקשורת, כך שבמידה ונגרם נזק לרשת, הרשת מוצאת אוטומטית דרך חלופית להעברת המידע לענן, דבר המבטיח את רציפות המידע המנוטר.

בחודשים הקרובים נחשוף אתכם לאינפורמציה נוספת רלוונטית הקשורה לתחום זה, ולמוצרים של חברת Senceive שיתכן ותמצאו שיכולים להיות שימושיים מאד עבורכם.

חזור >
bottom of page