top of page
Abstract Lines

המשך קריאה

התוויה מדומה עם Leica GS18 T

ה Leica GS18 T הינו פתרון ה GNSS הראשון עם מנגנון פיצוי הטיה החסין בפני הפרעות מגנטיות. כעת תוכל למדוד כל נקודה מהר יותר ובקלות יותר ללא צורך ביישור המוט. ה GS18 T הפך את תהליך ההתוויה ליעיל ונוח יותר מאי פעם.

במאמר זה נבחן את השינויים והשיפורים העיקריים שבהתוויה עם ה Leica GS18 T

התוויה בעזרת מכשיר RTK רגיל ע"י שימוש בחץ עוקב

השיפור בתהליך ההתוויה הפך לאפשרי עקב יכולת ה- Leica GS18 T לקבל נתוני כיוון מדויקים מהאנטנה. התצוגה הגרפית בקונטרולר מציגה את הכיוון האמיתי שאליו פונה המכשיר, כך אלמנטים מהעולם האמיתי מוצגים בתוך Leica Captivate ביישום Stake Points מנקודת המבט של המשתמש.

עם ה- GS18 T התהליך החזרתי של התווית נקודות אינו נחוץ, מאחר ואין יותר צורך ליישר את המוט בכל פעם. בהתוויה קונבנציונלית, אנטנת ה GNSS RTK צריכה להיות באוריינטציה לצפון, לשמש, או לכיוון אופייני אחר. המשתמש מתקרב לנקודת ההתוויה, מחזיק את המוט מאונך ומכוון את המיקום. התהליך חוזר על עצמו עד שסטיית התקן של הקואורדינטות הנה בתוך הגבול שהוגדר מראש. בנוסף, ייתכן והמשתמש אינו יודע מהו כיוון הצפון באותו רגע. בימים מעוננים לא תמיד מתאפשר לראות את השמש. ניתן להימנע מבעיות אלו בעזרת שימוש בחיצי המעקב ביישום Stake Points. כאשר המוט נטוי בעזרת מנגנון הפיצוי, ניתן להוביל את קצה המוט ישירות לנקודת ההתוויה. לכן אין יותר צורך לכוון את האנטנה ביחס לצפון ולבצע את תהליך ההתוויה החזרתי.

דרך התוויה חדשה באמצעות Leica GS18 T GNSS RTK rover

התווית נקודות בעזרת חיצי הכיוון

כאשר עושים התוויה בעזרת חיצי כיוון, אין צורך לכוון את אנטנת ה GNSS RTK לכיוון ידוע מראש. חיצי הכיוון מראים לאיזה כיוון יש להזיז את האנטנה בהתאם לכיוון התנועה הנוכחי.

כיוון התנועה והנקודה

כיוון התנועה מציג את הכיוון אליו המשתמש מתקדם עם האנטנה. כמתואר בתמונה מתחת, כיוון התנועה מוצג ביחס לכיוון הצפון האמיתי.

התוויה בעזרת מכשיר רגיל תוך שימוש בחץ עוקב

התוויה באנטנה קונבנציונלית

השימוש בחיצי הכיוון הופך את תהליך ההתוויה לקל ופרודוקטיבי יותר, מאחר והתצוגה החיה במסך מאפשרת למשתמש למקם את אנטנת ה GNSS RTK במהירות רבה יותר. עם זאת, חשוב לזכור ששיטה זו אמינה כל עוד החיישן נמצא בתנועה. אחרת, לא ניתן לקבוע בדיוק את כיוון התנועה מאחר והקואורדינטות שהתקבלו במדידות הקודמות אינן נבדלות זו מזו. לכן המערכת אינה יכולה לחשב את אוריינטציית אנטנת ה GNSS. בלי מידע זה חיצי הכיוון לא יכולים לנווט את המשתמשים לעבר נקודת ההתוויה הבאה.

התוויה עם Leica GS18 T

תודות ליחידת המדידה האינרציאלית המשולבת במכשיר מתאפשרת יכולת לקבוע את כיוון התנועה של המשתמש. כמתואר בתמונה מתחת, "Heading" מייצג את הכיוון שאליו הקונטרולר מצביע. זהו גם הכיוון אליו פונה המשתמש. בשביל לקבוע באופן נכון את כיוון התנועה, ה- GS18 T צריך להיות מיושר בצורה נכונה עם הקונטרולר. כלומר, ממשק המשתמש במכשיר צריך להיות מול המשתמש. הכיוון מתייחס לצפון האמיתי.

התוויה בעזרת מכשיר GS18 T כאשר כיוון הניווט מוכתב ע"י חיישן אינרציאלי.

מאחר וכיוון התנועה לא תמיד תואם לכיוון שאליו פונה המשתמש, הכיוון של ה GS18 T משמש לניווט חיצי הכיוון ביישום Stake Point. כך, המשתמש יכול לראות בצורה מדויקת יותר לאיזה כיוון יש להזיז את החיישן. כתוצאה מכך, מתקבלת התוויה במהירות גדולה יותר וזמן העבודה בשדה מופחת.

התוויה בעזרת GS18 T כאשר החיישן האינרציאלי משמש לניווט החץ העוקב

Leica Captivate והתוויה מדומה

אלמנטים מהעולם האמיתי בו עושים התוויה ניתנים להדמיה בתוך תוכנת Leica Captivate. כמתואר בתמונה מתחת, אלמנטים אלו יכולים להיות סריקה של מבנה או רישום בקובץ DXF של האובייקטים הנמצאים באזור.

שימוש ברקע של סריקה או בשרטוט וקטורי של קוים ונקודות המשמשים להתמצאות בתוך שטח העבודה

לפרטים נוספים על Leica GS 18 T לחץ כאן

חזור >
bottom of page