top of page
Abstract Lines

המשך קריאה

מצלמות לרחפנים של SHARE UAV


סטנדרט חדש בתעשיית צילום אווירי מרחפנים!

טכנולוגיית צילום פוטוגרמטריה אלכסונית היא טכנולוגיה עדכנית לרחפנים שפותחה בתעשיית המיפוי והחישה מרחוק.


פוטוגרמטריה אלכסונית לוכדת סימולטנית 5 תמונות ממצלמה אנכית ו-4 מצלמות אלכסוניות.

סדרת ה-102S: אידאלית למגוון שימושים תוך כדי חיסכון בעלויות.

מצלמות אלכסוניות למדידה ומיפוי, מצלמות אלכסוניות בעלות 120 מיליון פיקסלים.סדרת ה-202S: אידאלית לפרויקטים בשטח עירוני ולערים חכמות.

210 מיליון פיקסלים שומרים על איכות תמונה עשירה ומפורטת.סדרת ה-303S: רמה חדשה של צילום אוויר ללא פשרות. אפשרות נוספת מעבר למגבלה Full-frame עם ביצועים באיכות תמונה גבוהה יותר של 305 מיליון פיקסלים.

סדרת ה-6100: מציעה מצלמות אורטו (Ortho) צילום אנכי דו מימדי אידאלי למגוון רחב של אפליקציות.

تعليقات


חזור >
bottom of page