top of page
Abstract Lines

המשך קריאה

מערכות למחפר

מחפר חצי אוטומטי – אפקטיביות מרבית בזמן מועט

IXE3

מערכת iXE3 עוזרת למפעיל המחפר לבצע חפירה עדינה ומורכבת, עבודות מהירות ומדויקות יותר על ידי אוטומציה תנועות הכף, הזרוע, וההטיה. המחפר החצי אוטומטי הוא פתרון גמיש, והמפעיל יכול לעבור בקלות בין ידני ומצב אוטומטי להבטחת בטיחות מרבית.


Leica iCON iXE3 - עתיד החפירה ומניעת חפירת יתר

פתרון משין קונטרול iXE3 מנחה את המפעיל באמצעות תוכניות ו-GNSS בתלת מימד.

נתוני חפירה / מילוי מוצגים בזמן אמת בתא הנהג ומאפשרים לכם לחפור במהירות ביחס לתוכנית.

פתרון Machine Control זה מבטיח יותר זמן עבודה רציפה תוך הגברת הבטיחות והפרודוקטיביות.


עבודה עם מגוון רחב של פורמטיי נתונים פופולריים, כולל LandXML, DXF, GEO, KOF, L3D, LMD,

.LIN, MBS ו-TRM


המפעיל יכול להשתמש בפונקציה Create Model כדי ליצור אפילו מודלים מורכבים ישירות על הלוח בלי יציאה מהמחפר וללא סיוע של מודד.סרטון המסביר על רכיבי מערכת משין קונטרול IXE3 ואופן פעולה:


תגובות


חזור >
bottom of page