top of page
Abstract Lines

המשך קריאה

מערכות לגריידר

גריידר חצי אוטומטי – אפקטיביות מרבית בזמן מועט

מערכת Leica iCON iGG3

בעת שימוש בגריידר שלכם לכל יישום, מפיזור מצעי האפר, יצירת משטחים ישרים ועד לדירוג מדרונות צד, פתרונות משין קונטרול מבית לייקה עבור גרדייר לשירותכם.


עם ממשק קל לשימוש וללמידה, המפעילים שלכם יעבדו ישירות מתוכנית המתכנן בתלת מימד ממש בתוך תא הנהג. מידע חפירה ומילוי בזמן אמת פירושו פחות מעברים, פחות עבודה מחדש וללא מודד שצריך לבדוק את הגימור והגובה. כשתסיימו, החליפו את הרכיבים שלכם למכונה אחרת מותאמת למשין קונטרול והמשיכו לעבוד במהירות ויעילות.


מערכת Leica iCON iGG3 מחוללת מהפכה בדרך בה אתם מעבירים ומשטחים עפר והידוק עדין. בעזרת פתרון ה-3D תוכלו לעבוד באופן עצמאי ומדויק, בכל מקום ביחס לתכנון הפרויקט בהנחיית מערכת GNSS או טוטאל סטיישן רובוטי.


מערכת iCON iGD3 לגריידר יכולה להגדיל באופן דרמטי את הפרודוקטיביות ולייעל חסכון בחומר בכל פרויקט עפר הידוק ושיטוח. המערכת ניתנת לשימוש עם מגוון רחב של חיישנים ומשלבת נוחות שימוש, גמישות וממשק משתמש אינטואיטיבי. הפתרון משלב אתLeica ConX המאפשר לכם העברת נתונים קלה בין המשרד לשטח, תקשורת מרחוק, ניהול הכלים וניתוח יעילות של עבודות עפר באמצעות אתר האינטרנט ConX.Comments


חזור >
bottom of page