top of page
Abstract Lines

המשך קריאה

טבלת השוואת סורקים


חברת Leica ידועה באיכות הסורקים שלה, יחד עם זאת לכל יישום יש את הסורק האופטימלי עבורו.


בטבלה מטה תוכלו להשוואות בין הסורקים השונים ולהכין את הקרקע לעבודה יעילה ומהירה בזכות בחירת הסורק המתאים.
Comments


חזור >
bottom of page