top of page
Abstract Lines

המשך קריאה

התקן לחצובה אקסנטרית


התקן מאסיבי ויציב במיוחד המשמש כציר אופקי ממיקום החצובה.


מושלם לסריקה אופקית עם BLK360.חזור >
bottom of page