סנסורים עם יציאה אנלוגית ודיגיטלית 

DIGI-PAS-DWL-5500.jpg
DIGI-PAS-MULTI.JPG
DIGI-PAS-DWL-5000.jpg
DIGI-PAS-DWL-5800.JPG