top of page
Under Construction

מוצרים

Reflective Target with Tilt Function

Reflective Target with Tilt Function

בעת שימוש עם טוטאל סטיישן, תמיד ניתן ליישר את המטרה הרפלקטיבית במדויק עם מכשיר המדידה.

ניתן לסובב את המטרה בזווית של 180°, מה שמאפשר להשתמש באותה נקודת מטרה מכיוונים שונים.

קיים גם בצבע אדום

חזור >

מוצרים דומים