top of page
Under Construction

מוצרים

Leica Cyclone MODEL

Leica Cyclone MODEL

גיוון וביצועים ללא תחרות עוזרים להפוך את Leica Cyclone MODEL לתוכנה הפופולרית ביותר בתעשייה לניתוח נתוני סריקת לייזר עשירים והפיכתם למסמכים הניתנים להגשה.

בין יתרונותיה, ל-Cyclone MODEL הדמיה עוצמתית וניווט בענן נקודות פלוס סט הכלים השלם ביותר בתעשייה. כלים אלו מכסים טווח רחב של יישומים בהנדסה, בנייה וניהול נכסים, מבנים לשימור, זיהוי פלילי ותחומים נוספים.

Cyclone MODEL מספקת יעילות משרדית ללא תחרות על ידי הפיכת מטלות הגוזלות זמן רב לאוטומטיות ואפילו מאפשרת למספר משתמשים לעבוד במקביל על אותם הנתונים.

  • לחצו כאן

חזור >

מוצרים דומים