top of page
Under Construction

מוצרים

נקודות ייחוס קבועה

נקודות ייחוס קבועה

ה-X90 מאפשר למודד להשיג את אותה נקודת מדידה או את אותן קורדינטות XYZ. בעת יישור הפריזמה או המטרות הרפלקטיביות לכיוונים שונים, נקודת ההתייחסות נשארת זהה.

אביזר ה-X90 עשוי ממתכת ממוגנטת מתחברת בקלות על המטרות השונות של חברת Rothbutcher.

חזור >

מוצרים דומים