top of page
Under Construction

מוצרים

יחידות סימון לעבודות פנים

יחידות סימון לעבודות פנים

יחידות RS20 ו-RS21 מותקנות על קירות לא מטויחים.

ה"שיערות" האלסטיות מבטיחות שהיחידה יציבה ובולטת עד לאחר עבודת הטיח.

קיים גם בצבע אפור

חזור >

מוצרים דומים