top of page
Under Construction

מוצרים

יחידות סימון לעבודות חוץ

יחידות סימון לעבודות חוץ

RS10 ו-RS11 משמשים לאבטחת נקודות מדידה באתרי בנייה.

לאבטחה קבועה של צירים עד להשלמת הבניין.

קיים גם בצבע אפור

חזור >

מוצרים דומים