מאזנות

מה היא מאזנת ומה הבדל בין מאזנת אופטית למאזנת דיגיטלית?

מה זה מאזנת ?

מאזנת היא מכשיר מדידה המשמש למדידת הפרשי מפלס וגובה ומיושם בד"כ על ידי מודדים וקבלנים בשלבי התכנון והבקרה של פרויקטים. המכשיר מאפשר קביעת הציר האופטי שלו במישור מפולס וצפייה אל סרגל (לטה) עליו מסומנים מידות המאפשרות מדידת הפרשי גבהים בין נקודות שונות במרחב.

אופק המכשיר נקבע ביחס לנקודת הייחוס (בנצ'מרק) שלה מיוחס ערך גובה מוחלט
(מעל לפני הים) או גובה  שרירותי (גובה "0"),  אופק המכשיר הוא הערך המצרפי של גובה נקודת הייחוס בתוספת הקריאה על הלטה שמוצבת מעל לנקודת הייחוס.

כל הנקודות המושוות אל נקודת הייחוס, נקבע הפרש הגובה אליהן ע"י הפחתה של הקריאות אליהן מערך האופק של המכשיר.


המכשיר עצמו הוא טלסקופ בעל ציר אופטי אופקי המבוקר ע"י פלס או מנגנון פילוס אוטומטי ויכולת של סיבוב מלא סביב הציר האנכי של המכשיר. המאזנת מורכבת בדרך כלל על גבי חצובה ומוצבת בעזרת בסיס קבוע עם שלושה ברגי פילוס המאפשרים את ההצבה בצורה מדויקת.

את המכשיר ניתן להציב בכל מקום שמאפשר צפייה נוחה אל נקודת הייחוס ואל הנקודות אותן מעוניינים לאזן. בעת מדידה יש להביט מבעד הטלסקופ לעבר הלטה
(סרגל שנתות באורך של 5 מטרים בדרך כלל) ולקרוא את ערך השנתה במקום בו הצלב שעל גבי העדשה מופיע על הלטה.
קריאה זו היא גובה הנקודה ביחס לאופק (קו ישר העובר דרך מרכז טלסקופ המאזנת ומאונך לכיוון כוח הכבידה בנקודה).

unnamed.jpg
sprinter-03.jpg

מה זה מאזנת דיגיטלית ?

המאזנת הדיגיטלית, בדומה למאזנת האופטית, שייכת לתחומי האופטיקה והמכניקה והמנגנון שלה מתקיים באופן דומה. אך בשונה מאחותה האופטית, המאזנת הדיגיטלית מפיקה תוצאות באופן אלקטרוני ותצוגת התוצאות מתבצעת באופן דיגיטלי, כך שניתן לחזות בתוצאות באופן ברור ומהיר.

 

מערכת הקריאה האנלוגית בה העין האנושית צופה אל סרגל שנתות והמוח מנתח את התמונה לכדי ערך מספרי, מוחלפת כאן במצלמה דיגיטלית אשר מפענחת סרגל ברקוד המודפס על הלטה וכך למעשה מתבצעת מדידה ללא ניתוח הקריאה באופן אנלוגי ע"י המפעיל. המאזנת הדיגיטלית היא מכשיר בעל יתרונות רבים.

 

תהליכי החישוב מתבצעים באופן דיגיטלי ולא רק שהתוצאה מגיעה באופן מהיר יותר אלא שגם התוצאה עצמה תהיה מדויקת יותר. כלומר, המאזנת הדיגיטלית מציבה רף חדש מבחינת ערכים של איכות עבודת המדידה לעומת כמות הזמן הנדרשת לתהליך העבודה.

 

בעת מדידה בעזרת מאזנת דיגיטלית, נביט מבעד הטלסקופ לעבר לטה ברקוד (סרגל בעל קווי ברקוד בסדר גודל של 4 מטרים). המאזנת הדיגיטלית יודעת לקרוא את הערך המדויק שעל הלטה ובכך להבטיח תוצאות מדויקות מהמדידה עם המאזנת האופטית בעזרת ביטול התלות בעין המשתמש האנושי.