GEOGENIE שקוף.png

פתרון המדידה המושלם למי שאינו מודד מוסמך!

  • מדידת שטח בכל גודל ובכל צורה בדיוק גבוה

  • התוויה בקלות! זהו הWAZE של עולם ההנדסה והתשתיות

  • יצירת "AS MADE" וכתבי כמויות בקלות

  • ממשק קל וברור בעברית

  • חיסכון עצום בהוצאות המדידה

  • קורא קבצי DWG ויוצר שרטוטי DWG אוטומטית

מהו שטח המגרש?

איפה להתחיל לחפור?

מה אם נעלם הסימון של המודד?

היכן להציב אובייקט בשטח?

איך אצור תכנית של מה שביצעתי?

מה אחוז השיפוע הנוכחי?

איפה לסיים לחפור?

איך לשרטט את הנקודות שמדדתי בשטח?

איך אצור כתב כמויות מדויק?

מהם גבולות המגרש?

מערכת חדשנית (מבוססות GPS, טאבלט מוקשח ותוכנה) 

המאפשרת לכל אדם לבצע עבודות מדידה מתקדמות

ללא ידע קודם במדידות!

לתאום הדגמה בשטח חייגו 050-8282109 ואנחנו נגיע

גיאוג'יני - מדוד בעצמך!