מצפן פריזמטי EPL K10

EPL K10
 • טבעת אצבע לאחיזה

 • קו צפון וחץ צפון

 • בועת איזון

 • שושנת רוחות º360 בקנה מידה

 • חוגה סיבובית º360 בקנה מידה

 • קנה מידה באינץ'

 • תושבת

 • מעטפת המכשיר

 • עדשת פריזמה, אנך מתכוונן

 • קנה מידה בס"מ

 • רצועת נשיאה

 • חלון תצפית עם קו הראייה חרוט על המכסה

 • חור בורג בבסיס להתאמה עם חצובה 

 • טבלת הפניות בחלק תחתון של בסיס לאומדן מרחק וזווית של מדרון

 

שימוש המכשיר

 • ניתן להשתמש הנחה על גבי מפות

 • קביעת כיוון התנועה על המפה

 • קביעת כיוון התנועה בשטח

 • קביעת המרחק לאובייקט של רוחב או גובה ידועים

 • מדידה של מרחק בתחום בין שתי קרקעות בולטות

 • מדידת זוויות

 • מדידת אזימוט

הודעתך נשלחה בהצלחה