Leica Cyclone

Leica Cyclone
Cyclone Family
תוכנת עיבוד ענן נקודות תלת מימדי

Leica Cyclone הינה תוכנת עיבוד ענן נקודות המובילה בתעשייה. זו משפחה של מודולים המספקת מגוון רחב של אפשרויות לעבודת עיבוד לפרויקטים של סורקי לייזר תלת מימדים בהנדסה, מדידות, בנייה, אדריכלות ועוד.

עבור ארגונים הזקוקים להוספת נתוני ענן נקודות לתהליך שלהם, Leica Cyclone הינו הפתרון היחיד היכול ליצור את כל מה שנחוץ להגשות. שלא כמו ספקי סריקה אחרים, תוכנה זו מספקת ביעילות את כל דרישות הפרויקט, מה שמבטיח את רווחיות הארגון שלך.

המוצרים ממשפחת Cyclone הינם המפתח לפתרון השלם. המודולים השונים מעבירים את המשתמש מההתחלה ועד הסוף לכל סוג פרויקט ענן נקודות.

Cyclone Family
Cyclone Family
Cyclone Family
Cyclone Family