סדרה 600 - מאזנות לייזר מסתובבות לייקה ראגבי

leica-rugby-640-rotary-laser-250x250.jpg
leica-rugby-620-a.jpg
Leica_Rugby_610_pic_800x428_new-removebg
Leica_Rugby_670_680_pic_800x428_new.png
RUGBY 640G B.PNG